Velkommen til Fuglerud Begravelsesbyrå AS

Eidsvoll/Hurdal -63961920          Jessheim-63955500          Kløfta-63983010          Nannestad/Gjerdrum-63995076

Vi hjelper deg med spørsmål rundt og gjennomføring av bisettelser eller begravelser - Døgnvakt. 

Fuglerud begravelsesbyrå er et tradisjonsrikt byrå drevet gjennom 3 generasjoner. Vi kan bistå med alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfall. Vi dekker Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum samt at vi møter behovet i andre kommuner som for eksempel Skedsmo, Sørum, Nes, Rælingen, Fet, Lørenskog og Oslo. Vi har kontorer i Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad.  

Det er vondt å miste en som sto oss nær og å møte død på nært hold.

Tiden etterpå er preget av mange sterke følelser og reaksjoner. 

I løpet av de første dagene må likevel mye bestemmes.

Naturlig nok vil det være mange spørsmål som melder seg for deg som akkurat har mistet noen:

  • Når vil seremonien finne sted?
  • Skal det være begravelse eller bisettelse/kremasjon?
  • Hvilke oppgaver må man ordne med selv?
  • Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
  • Hva med arv og skifte?

Det er mye å ta stilling til, og mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. Stilt ovenfor døden reagerer vi dessuten på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå kan bli svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse kanskje like sterk som følelsen av sorg.

Uansett kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i ditt distrikt og nærområde.

Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende.

Velkommen til våre nettsider

Kontakt Oss
x