Fuglerud Begravelsesbyrå / Vi informerer / Slett digitale spor

Slett digitale spor

Det er flere grunner til å slette elektroniske profiler på nettet. En av dem kan være at brukeren ikke lenger er blant oss.

Slettmeg.no er én nettside hvor fremgangsmåter for sletting av ulike brukerprofiler er beskrevet.
Bistand til å slette digitale spor etter et dødsfall, er også mulig å få om man kontakter et IT-selskap som er spesialisert på dette.

Dersom du som etterlatt eller pårørende ønsker å gjøre om eller slette en Facebook profil, kan du lese mer om dette her.

Gjør om en Facebook profil til en minnekonto.
https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841

Fullstendig sletting av en Facebook profil.
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Kontakt Oss
x